Daftar Dosen

DOSEN TETAP SESUAI BIDANG STUDI

 1. Darwin Kesuma, S.E., M.M.
 2. Syukri, S.E., M.Si.
 3. Gratias Roh Markus, S.E., M.M.
 4. Saparudin, S.E., M.M.
 5. Markus, S.E., M.M.
 6. Kasinem, S.E., M.M.
 7. Mujari, S.E., M.M.
 8. Hayani, S.E., M.M.
 9. Wartono, S.E., M.Si.
 10. Drs. Kamsrin Sa’i, M.S
 11. Sugiri Dina S.E., M.Si.
 12. Amrillah Azrin, S.E., M.M.
 13. Rustam Efendi, S.E., M.M.
 14. Iskandar Malian, S.E. M.Si.
 15. Hestin, S.E., M.M.
 16. Jalaludin, S.E., M.M.
 17. Gunawan, S.E., M.M.
 18. Tri Rusilawati, S.E., M.M.
 19. M. Pahlan, S.E., M.M.
 20. Rosananda Oktala, S.E., M.Si.
 21. Delvina Yulanda, S.E., M.Si.
 22. Ririn Indriasari, S.E., M.M.

 

DOSEN TETAP TIDAK SESUAI BIDANG STUDI

 1. Rudi Eduar, S.H., M.M.
 2. Raswan Kenedi, S.Pd., M.Pd.
 3. Ir. Indra Hartini, M.Si.
 4. Emila Sholiha, S.Ag., M,M.
 5. Heri Fitriadi, S.Pd., M.M.
 6. Libriana, S.Kom., MM.
 7. Armalinda, S.Si., M.M.
 8. Melia Handayani, S.Pd., M.M.
 9. Sri Hastuti, S.H., M.M.
 10. Titi Hasanah, S.Pd., M.M.
 11. Nindyawati, S.Pd., M.M

 

DOSEN TIDAK TETAP

 1. Rusganda, S.E., M.Si

 

DOSEN LUAR BIASA :

 1. Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.Si.
 2. Dra. Dwi Karsasih, S.E., M.M.
 3. Syaiful Sahri, S.E., M.M.
 4. Masayu Mikial, S.E., M.Si.Ac,Ak

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *